​​​​ باید شعری تازه گفت . آهنگی تازه نواخت . باید در چوبی این باغ ها را . که در رویاهای مان شکل گرفته اند؛ رو به شهر باز کرد. باید همه چیز را از نو ساخت! هیچ بادی . لانه ی پرندگان را . دوباره سر جایش نمی گذارد! ​​​​​ منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

carolyn551 casa جوادالأئمه (ع) مدیر سایت دانلود فایل های درسی بهترین سایت صیغه دائم، موقت، ساعتی سیاست یعنی عشق دیسلاو صدا سفارش کیک