​​​​ باید شعری تازه گفت . آهنگی تازه نواخت . باید در چوبی این باغ ها را . که در رویاهای مان شکل گرفته اند؛ رو به شهر باز کرد. باید همه چیز را از نو ساخت! هیچ بادی . لانه ی پرندگان را . دوباره سر جایش نمی گذارد! ​​​​​ منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خدمات دسترسی به اینترنت میزاتو جاپیازی پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان روزهـــاے بے خاطــــــره... اجناس فوق العاده نهالستان دکتر قاسمی مقدمات عکاسی همه چیز درباره دنیای عروسی